ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วช.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมกับ ม.วลัยลักษณ์และเครือข่ายศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” และโครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP