ข่าวเด่น

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียน WU to School ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว และนักเรียน เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศและความรู้เปลี่ยนแปลงโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตาน้ำแห่งความรู้ พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ในวันที่ 12 และ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผลดี อาจารย์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับ เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ เทคนิคการจัดทำ Portfolioสำหรับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนบูรณะรำลึกและโรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว และนักเรียน เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน

ประมวลภาพ

TOP