ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับสมัคร เชิญน้อง ม.6 เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1 (8-10 ธ.ค. 61)• TOY Camp#1
สาขาวิชาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้การเรียนและอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ค้นหาตัวตนว่าเราเหมาะกับงานด้านไหน ในกิจกรรมค่าย “TOY CAMP#1” พัก เที่ยว เก๋ไก๋ ณ วลัย (ไอส์) แลนด์ Tourism Youngster Camp#1 ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

• คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันสมัคร 2.50 ขึ้นไป
3. มีความสนใจเรียนรู้การเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. สามารถพักค้างคืนได้

วันจัดค่าย
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน ณ ม.วลัยลักษณ์)
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ( 3 วัน 2 คืน ณ ม.วลัยลักษณ์ และ อ.เกาะสมุย)

รับสมัคร
วันนี้ – 5 ธันวาคม 2561

รับจำนวนจำกัดเพียง
100 คนเท่านั้น

การลงทะเบียนรายงานตัว
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00-12.30 น. ณ ม.วลัยลักษณ์ (รอประกาศสถานที่อีกครั้ง)

สถานที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศนียบัตร
มี

ค่าสมัคร
199 บาท วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561
1. ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
2. ที่พัก อุทยานพฤกษศาสตร์ มวล. 1 คืน
3. ของที่ระลึก

1,699 บาท วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
5. ที่พัก 2 คืน (อุทยานพฤกษศาสตร์ มวล. 1 คืน และเกาะสมุย 1 คืน (Flora Hotel Chaweng Koh Samui))
6. ค่าเดินทางไป-กลับ มวล.-เกาะสมุย
7. ค่าทัวร์ครึ่งวัน ณ เกาะสมุย
8. ค่าศึกษาดูงาน ณ โรงแรม 4-5 ดาว ณ เกาะสมุย
9. ของที่ระลึก

***หมายเหตุ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกินค่าสมัครเรียน***

กิจกรรม
- คลุกวงใน...รุ่นพี่ อาจารย์ และห้องปฏิบัติการจริง ณ เกาะสมุย
o ทัวร์สมุยครึ่งวัน
o บุกห้องเรียนปฏิบัติการในโรงแรม 4-5 ดาว

- สนุกกับ...กิจกรรมการเรียนรู้ ค้นหาความถนัด
o Master Chef: Cooking Creation
o TOY Guide
o Hotel Manager

การโอนเงินค่าสมัคร (ผ่านบัญชีธนาคาร)
ชื่อบัญชี นางสาวกรกมล เกตุด้วง
เลขที่บัญชี 997-238922-5
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ท่าศาลา

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียนในใบสมัครออนไลน์
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางไลน์ 061 931 3108 (พี่ยีนส์)
4. ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ ในวันที่ 4 ธ.ค. 61

ติดต่อสอบถาม
โทร/ไลน์ : 061 931 3108 (พี่ยีนส์) 098 029 1849 (พี่จู)
E-mail : Minthakanyt@gmail.com
FB : Tourism Walailak University​

สมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/A5yqCyCSILdNM9gj2

*** หมายเหตุ การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น***


TOP