ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "มารยาททางการทูต" จัดโดยสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดอบรม "มารยาททางการทูต" โดย คุณมุนินท ปานิสวัสดิ์ อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เพื่อฝึกการพบปะกับคู่เจรจาตั้งแต่การต้อนรับไปจนถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ

รายละเอียดกำหนดการ
- วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
- เวลา 11.00-13.00 น.
- สถานที่: โรงแรมทวินโลตัส
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเป็นค่าอาหาร Set ยุโรป 350 บาท
- ขณะนี้เหลือเพียง 5 ที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่ ลงทะเบียน


TOP