ม.วลัยลักษณ์ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สทท.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง