ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Agricultural Technology Camp 2018

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดค่าย "Agricultural Technology Camp 2018" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยสมัครตาม QR code หรือ https://goo.gl/forms/Acl0Di6gwm6tylGv2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Agricultural.wu/

TOP