ข่าวการศึกษา

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าค่ายบัญชี "Walailak Accounting Camp #1"สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน ที่มีความสนใจเรียนรู้การเรียนการสอนด้านการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
Walailak Accounting Camp #1 : "Professional Career Pathway"
ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 เพื่อร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เป็นการตะลุยโลกบัญชีและเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ธันวาคม 2561
สนใจสมัครออนไลน์ที่ QR Code หรือคลิกที่ https://goo.gl/1Yjmt7
*** หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น***

ค่าสมัคร 300 บาท
***หมายเหตุ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้***

ติดต่อสอบถาม :
FB : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672-241 (พี่กวาง)
E-mail : walailak.acc@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/kXpYZT

TOP