ข่าวสุขภาพและกีฬา

ชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ คว้า 8 เหรียญ จาก 13 รายการ กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31

การแข่งขันเทนนิส กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 "วลัยลักษณ์เกมส์" ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2555 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นประธานจัดการแข่งขัน และทัพนักกีฬาเทนนิส ม.วลัยลักษณ์ มี พ.ต.ท.พีรพัฒน์ ติงหงะ เป็นผู้ฝึกสอน นายทวีพล แสนภักดี เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกายภาพบำบัดประจำทีม นายสมเกียรติ ก้งซุ่น เป็นผู้จัดการทีม และนายชัยมนัตถ์ คงทน เป็นประธานชมรม ได้ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสประเภทบุคคลทั้งหมด 13 รายการ โดยชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์สามารถคว้าเหรียญมาได้ทั้งหมด 8 เหรียญแบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

1. เหรียญทอง 2 เหรียญ
1.1 ประเภทหญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป (อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ คู่กับ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์)
1.2 ประเภทคู่ผสม ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป (ภราดร จีนชาวนา คู่กับ สุนันทา ศรีเอียด)

2. เหรียญเงิน 2 เหรียญ
2.1 หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป (อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์ คู่กับ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์)
2.2 คู่ผสมทั่วไป (โกสินธ์ ศิริรักษ์ คู่กับ สุนันทา ศรีเอียด)

3. เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
3.1 คู่ผสมอายุ 35 ปีขึ้นไป (ดร.เยี่ยมดาว ณรงคชวนะ คู่กับ สนธยา คงชัย)
3.2 ชายคู่อายุ 45 ปีขึ้นไป (ชัยมนัตถ์ คงทน คู่กับ สนธยา คงชัย)
3.3 ชายคู่อายุ 35 ปีขึ้นไป (ธวัชชัย ประดู่ คู่กับ สมเกียรติ ก้งซุ่น)
3.4 ชายคู่ทั่วไป (Aj. Tu Keqin คู่กับ สาธิต ขวัญชุม)

นอกจากนี้ทัพนักกีฬาเทนนิส มวล. ยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคะแนนรวมกีฬาเทนนิสจากการคว้าเหรียญทั้งหมด 8 เหรียญ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดเท่ากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ทัพนักกีฬาเทนนิส มวล. ขอขอบคุณชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหาร บุคลากรและกองเชียร์ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ประมวลภาพ


TOP