ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
1) นายจักริน พนาลี
2) นายกรวิชญ์ เชาวลิต

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
- ตำแหน่งพนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP