ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USAรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือกับ Professor Dr. Allan Butterfield, Professor Dr. Steven Estus, Professor Dr. Christopher Norris, Sanders-Brown Aging Center และ Professor Dr.Daret St Clair, Marky Cancer Center, University of Kentucky, USA เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษา

กิจกรรมแรกของความร่วมมือ คือการส่งอาจารย์รุ่นใหม่ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ไปศึกษาวิจัยด้าน Cancer เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ University of Kentucky ในเดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2562

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/

TOP