ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 เข้าค่าย "คนเก่งมีที่เรียน"สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการติวความรู้ในรายวิชาต่างๆ การเรียนรู้วิธีการและรูปแบบของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีประสิทธิภาพ การแนะแนวระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมแคมปัสทัวร์ เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจำนวนจำกัด)

1. เป็นนักเรียนชั้นม. 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันสมัคร 2.50 ขึ้นไป

วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขั้นตอนและกำหนดเวลารับสมัคร

1. การรับสมัคร

• สมัครผ่านการกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/2Ib8O6CGwGX9i2iE2
• สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ sla.wu.ac.th/ และ www.facebook.com/sla.wu.ac.th/ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

3. กำหนดชำระเงินค่าสมัคร

• ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินค่าสมัครโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
• อัตราค่าสมัคร 300 บาทต่อคน (รวมอาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน ของที่ระลึก)
• รายละเอียดบัญชี
• ชื่อบัญชี โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์
• เลขที่บัญชี 020255841460
• ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

o เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งภาพหลักฐานการโอนเงินและชื่อสกุลมาที่อีเมล wuliberalarts@gmail.com หรือกล่องข้อความเฟซบุ๊ก “สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (www.facebook.com/sla.wu.ac.th)
หมายเหตุ: *การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกินค่าสมัครเรียน

กิจกรรม

• แนะนำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• แนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
• เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
o ติวความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
• ฝึกฝนการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
• กิจกรรมแคมปัสทัวร์
• กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาแต่ละหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม
โทร: 0 7567 2653, 08 1370 6976 (คุณสุกานดา)
E-mail: wuliberalarts@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sla.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/?p=12680

TOP