ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561 หลายสาขาวิชา ด้านสังคมและภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทุนวิจัยและทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

สมัครได้ทาง https://grad.wu.ac.th/apply-now/ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://grad.wu.ac.th

TOP