ข่าวทั่วไป

ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมงาน "ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมจิตอาสาดูแลสวนวลัยลักษณ์ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาคู่ สวนวลัยลักษณ์
2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านทิศตะวันออก โบราณสถานตุมปัง

TOP