ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้าน รับนักเรียน ม.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าค่าย "เด็ก Like สาระ" ครั้งที่ 1 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ (Day camp) ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมร่วมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับน้องๆ และคุณครู จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และกล่าวถึงความสำคัญของการจัดค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และนักเรียนจะได้เข้าใจภาพของการเรียนการสอนทั้ง 5 สาขา 6 หลักสูตรของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญนักเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการบอกเล่าข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภายใน 1 วัน ของการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของสำนักวิชาฯ โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การอบรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุม IoT การสร้างแฟ้มสะสมผลงานให้โดนใจกรรมการ การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพโดยใช้มือถือ และการทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี Virtual reality ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง และที่สำคัญคือ กิจกรรม Campus Tour โดยนำนักเรียนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนจริงผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย หลังเสร็จสิ้นค่ายได้มีการมอบเกียรติบัตร ค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp) ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางสำนักวิชาฯ ได้จัดรถตู้มหาวิทยาลัยไปรับ-ส่งนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียน และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

หากโรงเรียนคนใดสนใจอยากให้นักเรียนเข้าร่วมค่ายในครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 075-672206-7 หรือ http://informatics.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th

TOP