ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1 นางสาวพัชรีภรณ์ เหล้าเปียะ
2 นายจิรภัทร ลิ่มพาณิชย์
3 นางสาวรุจิภาส ปันทโมรา
4 นางสาวเบลล์ ชาโนเพ็ญศิริ
5 นายกฤตยชญ์ ศรีสวัสดิ์
6 นางสาวศิริรัตน์ บุญทอย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาคารนวัตกรรม โซนG 1 โทรศัพท์ 0615462244 , 075672299

TOP