อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีเปิด “สงขลานครินทร์เกมส์” นักปัญจักสีลัตคว้ามาแล้ว 1 ทองแดง