ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง รพ.สัตว์ใหญ่ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุรี ระยะที่ 1 คาดจะแล้วเสร็จกลางปี 2562 และเปิดให้บริการปลายปี 2562 ต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เพื่อการเรียนการสอน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ตรงข้ามอาคารวิชาการ 3)ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามของวิทยาลัย ในชื่อ “วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี” ซึ่งถือเป็นความโชคดีของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยวิทยาลัยแห่งนี้จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทย์นานาชาติรุ่นแรกแล้ว ในอนาคตวิทยาลัยแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อให้วิทยาลัยแห่งนี้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และก้าวมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติให้มากขึ้นด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวว่า วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นดำเนินการจัดการศึกษาเป็นสากล ตอบรับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว ด้านการสาธารณสุข จึงผลักดันให้เกิดการดำเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขึ้น โดยการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในระยะที่ 1 ประกอบด้วย อาคารอายุรศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้องและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตย์ทั่วไปโดยรอบ ทั้งนี้ มีกำหนดการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2562 และพร้อมเปิดให้บริการดูแลด้านสุขภาพปศุสัตว์ รวมถึงมุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศและของภูมิภาค ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป

นอกจากจากนี้ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ยังได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 2 ประกอบด้วยอาคารศัลยกรรมและผ่าซากม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง อาคารโรงเรือนม้าและสนามหญ้าสำหรับม้า อาคารโรงเรือนสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และอาคารโรงเรือนสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมการจัดจ้างหาผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน และคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2563ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP