ข่าวทั่วไป

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการติวความรู้ในรายวิชาต่างๆ แนะนำระบบรับสมัครและการเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การแนะแนวระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ แนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมแคมปัสทัวร์ เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร (รับจำนวนจำกัด)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันสมัคร 2.50 ขึ้นไป

วันจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ขั้นตอนและกำหนดเวลารับสมัคร
1. การรับสมัคร
• สมัครผ่านการกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/2Ib8O6CGwGX9i2iE2 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อกรอกข้อมูล

 

• สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ sla.wu.ac.th/ และ www.facebook.com/sla.wu.ac.th/ภายในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

3. กำหนดชำระเงินค่าสมัคร

• ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินค่าสมัครโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารในระหว่างวันพุธที่ 12 - พฤหัสที่ 13 ธันวาคม 2561
• อัตราค่าสมัคร 300 บาทต่อคน (รวมอาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ ที่พัก 1 คืน ของที่ระลึก)
• รายละเอียดบัญชี
• ชื่อบัญชี โครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์
• เลขที่บัญชี 020255841460
• ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

o เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ส่งภาพหลักฐานการโอนเงินและชื่อสกุลมาที่อีเมล wuliberalarts@gmail.com หรือกล่องข้อความเฟซบุ๊ก “สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (www.facebook.com/sla.wu.ac.th/)
หมายเหตุ: *การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกินค่าสมัครเรียน

กิจกรรม
• แนะนำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• แนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
• เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
o ติวความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
• แนะนำระบบรับสมัครและการเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
• กิจกรรมแคมปัสทัวร์
• กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาแต่ละหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม
โทร: 0 7567 2653, 08 1370 6976 (คุณสุกานดา)
E-mail: wuliberalarts@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sla.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/?p=12806

TOP