ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย"

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/a.850816251651876/2053580604708762/?

TOP