ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” (ไบค์ อุ่นไอรัก) เปิดให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 102,600 คน และในต่างจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 569,721 คน ยอดรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ทั้งประเทศ จำนวน 672,321 คน ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น.

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรวลัยลักษณ์ เครือข่ายชมรมจักรยาน และประชาคมอำเภอท่าศาลา และอำเภอใกล้เคียง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Bike อุ่นไอรัก ในฐานะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 Set ดังนี้

Set 1 เวลา 09.09 น. เริ่มต้นจาก หน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – สนามกีฬากลาง
Set 2 เวลา 15.00 น. เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พร้อมกันทั่วประเทศ ) เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ Bike อุ่นไอรัก ในฐานะพสกนิกรชาวไทย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก” เวลา 09.09 น. ณ ลานตรา ภจ.หน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ** มีบริการอาหารเช้าและอาหารเที่ยง รวม 2 มื้อ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVKNr5zLwIcGaspVxz96pKrTmBPxlN4qN9i869X

TOP