ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันดินโลก โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ถนนด้านทิศตะวันออก โบราณสถานตุมปัง

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ เปิดเผยว่า กิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมจิตอาสาดูแลสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาคู่ สวนวลัยลักษณ์ และกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งเป็นต้นจามจุรี ขนาด 1.30 เมตร จำนวน 70 ต้น เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนด้านทิศตะวันออก โบราณสถานตุมปัง ซึ่งในอนาคตเมื่อต้นจามจุรีเติบโตขึ้นทั้ง 2 ข้างของถนนเส้นนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ต้นจามจุรีที่สวยงามเป็นอีก 1 จุดเช็คอินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคาดว่าจะเป็นเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพในปี 2563ประมวลภาพ

TOP