ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าสัมมนาพิเศษสาขาฟิสิกส์เรื่อง UNDERSTANDING AND EXPLOITING NANOSCALE SURFACE HETEROGENEITY FOR PARTICLE AND CELL MANIPULATION