ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าสัมมนาพิเศษสาขาฟิสิกส์เรื่อง UNDERSTANDING AND EXPLOITING NANOSCALE SURFACE HETEROGENEITY FOR PARTICLE AND CELL MANIPULATION

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษของสาขาฟิสิกส์ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5 เรื่อง UNDERSTANDING AND EXPLOITING NANOSCALE SURFACE HETEROGENEITY FOR PARTICLE AND CELL MANIPULATION โดย ดร.สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ นักศึกษาทุน พสวท. ซึ่งกำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts Amherst, Massachusetts, USA.
 
ดร.สุรเชษฐ์จบปริญญาโทและเอกทาง Polymer Physics ที่ University of Massachusetts Amherst จบปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts

TOP