WU-Campus-Tour

บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ​ นันทพิชัย​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ​ ร่วมกับคุณสุภาณี​ เพชรานันท์​ ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ​ ​บรรยายสรุป​ แก่บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ ในโอกาสศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดการต้อนรับและบรรยายสรุป​ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมงานฝ่ายต่างๆของศูนย์บรรณสารฯ​ ​Smart​ ​classroom​ ศาลจำลอง​ และสวนวลัยลักษณ์อีกด้วยภาพกิจกรรม

TOP