ข่าวเด่น

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แสดงความสามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น

นางสาวฉัตรลดา ชูคง นักศึกษานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น โครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award โดยมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นที่ปรึกษา
 
อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวฉัตรลดา ชูคง นายวิทยา เกิดพุฒ และกฤษฎา จรัสศรี เข้าร่วมโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award ซึ่งทรูวิชั่นส์ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า นักศึกษานิเทศศาสตร์ทั้ง 3 คน ผ่านการทดสอบข้อเขียนและได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการข่าว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน ที่โรงแรม Ibis Reverside เจริญนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 13 สถาบันรวมทั้งสิ้น 30 คน
 
หลังจากการอบรมคณะกรรมการฯได้คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตทีมีศักยภาพดีเลิศ 2 คนและนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่นจำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า นางสาวฉัตรลดา ชูคง ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นเพียงคนเดียวของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และร่วมฝึกงานกับสถานีข่าว 24 ชั่วโมง TNN 24 และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก British ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยได้รับเบี้ยเลี้ยง พร้อมที่พัก อีกด้วย
 
ด้าน นางสาวฉัตรลดา ชูคง หรือน้องหมิว บอกว่า สนใจประกวดโครงการนี้เพราะเคยเห็นรุ่นพี่ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์เข้าร่วมและได้ไป work shop กับวิทยากรระดับประเทศ และทางเจ้าของโครงการได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการที่ ม.วลัยลักษณ์ด้วย ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือได้นำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้เราเห็นข้อบกพร่อง เห็นปัญหาในการทำงานและสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงงานของเราให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รู้จักบุคคลที่อยู่ในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ความเป็นไปของวงการสื่อต่างๆ แนวโน้มในการทำงานด้านข่าว เทคนิควิธีการทำงานข่าว ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนด้วยกัน อีกทั้งยังได้สร้างมิตรภาพและเครือข่ายที่ดีจากเพื่อนที่ร่วมโครงการและบุคลากรของทรูวิชันส์ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือและเป็นปรึกษา ผลักดันให้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้

ประมวลภาพ
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP