ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานฯและกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง