นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนองานวิจัย 2 เรื่องในงาน OCEANS'2012 MTS/IEEE Yeosu, Republic of Korea 21-24 พ.ค. 55