ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการค่าย“พัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ครูและนักกีฬาว่ายน้ำจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 80 คน

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนกีฬาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป จึงเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ

"กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญ ทั้งการพัฒนาด้านกีฬารวมไปถึงพัฒนาการบริการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการให้บริการ การฝึกทักษะ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและยกระดับกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ สู่สากลต่อไป" ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศให้ไปสู่ระดับชาติ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาแผนการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดสู่ระดับอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ โดย นายธนาวิชญ์ โถสกุล กรรมการบริหารสหพันธ์ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กิจกรรมเสริมสร้างเทคนิคการว่ายน้ำท่าต่างๆ โดย พลตรี ดร.ธนนท์ แสงนาค ประธานฝ่ายเทคนิคสมาพันธ์ว่ายน้ำแห่งอาเซียน รวมทั้งการสร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP