ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับให้เข้าร่วม GLOBE Master Trainer Refresh workshop ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็น GLOBE Master Trainer ในสาขาน้ำ และ อากาศ โดยได้รับหนังสือเชิญจาก Dr.Donna Charlevoix, Director, Science & Education Division ให้เข้าร่วม GLOBE Master Trainer Refresh workshop ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีโครงการ GLOBE Program Office (GPO) ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอบรมครั้งนี้

TOP