ข่าวเด่น

นักศึกษาใหม่ม.วลัยลักษณ์ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน ฯ
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ประมาณ 1,200 คน ร่วมพิธีหว่านเมล็ดข้าวโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานไทยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ริมสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย)
 
โอกาสนี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ได้กล่าวแสดงความยินดีในการดำเนินโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ประธานในพิธี กล่าวเปิด โดยมีนายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อด้วยพิธีกรรมการหว่านข้าวโดยนายภา พุมดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมหว่านข้าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ บรรยายพิธีกรรมกับวิถีชีวิตของชาวนาใน จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ จากอดีตถึงปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกัน ลงมือหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ปทุมธานี ลงในพื้นที่แปลงนาที่จะมีการปลูกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 40 ไร่
 
สำหรับโครงการปลูกข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยเรื่องการผลิตข้าว การบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาภาคใต้ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดทางวิชาการแก่ผู้สนใจ โดยได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 โดยใช้วิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตในฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและตัดวงจรศัตรูพืชโดยเปลี่ยนนาข้าวหมุนเวียนกันไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP