ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ให้บริการแก่ประชาชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์) ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ได้ไปให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจปัสสาวะ การประเมินสัญญาณชีพ การทดสอบความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพปอด การวัดส่วนประกอบของร่างกาย และการให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัด โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP