ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP