WU-Campus-Tour

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี เยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP