ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีโนราโรงครูที่บ้านโนราจำเนียร คำหวาน

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีโนราโรงครูที่บ้านโนราห์จำเนียร คำหวาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทป พิธีโนราโรงครู ที่บ้านโนราห์จำเนียร คำหวาน เลขที่ 60 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
พิธีโรงครูหรือพิธีไหว้ครูมโนราห์ เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในวงการมโนราห์หรือโนราห์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นพิธีกรรมเพื่อเชิญครูหรือบรรพบุรุษของมโนราห์หรือโนราห์มายังโรงพิธี เพื่อรับการเซ่นสังเวย เพื่อรับของแก้บน และเพื่อครอบเทริดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงมโนราห์หรือโนราห์รุ่นใหม่ ซึ่งในพิธีโนราห์จำเนียรได้จัดการแสดงมโนราห์หรือโนราห์กับหลานๆ พร้อมกับสอนหลานสาวรำมโนราห์พร้อมขับร้องบทกลอนในการฝึกท่ารำขั้นพื้นฐาน ซึ่งโนราห์จำเนียรได้ยึดแบบแผนพิธีโนราโรงครูแบบโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนเชื้อสายมโนราห์

ประมวลภาพ

TOP