อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีโนราโรงครูที่บ้านโนราจำเนียร คำหวาน