ข่าวการศึกษา

พืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

     ประเพณีพืชมงคลชนไทยสยาม ช่วยสร้างความมั่นใจในโภชน์ผล
มีมาคราโบราณกาลบรรพชน อยู่คู่คนคู่ไทยสยามงามเด่นตา
     พระโคคู่ดูสง่าในนาหลวง ไถเวียนวงเป็นช่วงค่อยก้าวขา
จับหางยามนามเรียกพระยาแรกนา พราหมณ์นำหน้าทำพิธีที่งดงาม
     เสร็จพิธีต่างวิ่งรี่เก็บเมล็ดข้าว ทั้งหนุ่มสาวพี่น้องไม่ต้องถาม
กอบเก็บกำนำใส่ถุงมุ่งเขตคาม ใส่นาไร่พืชงอกงามเป็นมงคล
     ประเพณีพืชมงคลคนเกิดขวัญ พระราชพิธีจรดพระนังคัลมั่นมรรคผล
แรกนาขวัญขวัญนาแลขวัญคน บันดาลดลให้ไทยอร่ามงอกงามเอย
   

สืบพงศ์ ธรรมชาติ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕


TOP