ข่าวทั่วไป

๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

     ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ฉัตรมงคลกษัตริย์ไทยสยามงามเหลือแสน
องค์ภูมิพลฯ บรมราชาภิเษกเอกด้าวแดน ประหนึ่งแม้นองค์นารายณ์กรายพระองค์
     ถึง ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ครบ ๖๒ พระพรรษางามระหงษ์
บุญแผ่นดินปฐพินสยามงามดำรง ขอพระองค์ประทับอยู่คู่ไทยเทอญ
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
เสาร์ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

TOP