ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสนับสนุนบัตรชมการแสดงดนตรีการกุศล ชมรม WUBAND ประจำปี 2561

ชมรมWUBAND กำหนดจัดการแสดงดนตรีการกุศล เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา18.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ในการนี้ ขอเชิญชวนบุคลากร พนักงานสนับสนุนบัตรราคา 100 บาท มีจำหน่ายที่หน้างาน สอบถามเพิ่มเติม ว่าที่ ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา โทร. 063-0805447

TOP