ข่าวการศึกษา

ประทับใจ "ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)" สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 37 คน ที่มีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยี เข้าร่วมสนุกและเรียนรู้โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมร่วมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์กับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น และอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งสองวัน ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ และคณะทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณบดียังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมฐานความรู้ เพื่อทำความเข้าใจภาพของการเรียนการสอนทั้ง 6 หลักสูตรที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 2562 ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรน้องใหม่ล่าสุดคือ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทุกกิจกรรมเน้นสอดแทรกความสนุกสนาน Learn & Play เท่ากับ เพลิน เพื่อสร้างความประทับใจ และพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

2 วัน 1 คืน ของการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของสำนักวิชาฯ โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ด้วยรถไฟฟ้า ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย กิจกรรมฐานความรู้ ประกอบด้วย การเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุม IoT การสืบค้นข้อมูลผ่านกิจกรรมนักสืบดิจิทัล การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพโดยใช้มือถือ การทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี Virtual reality ขณะเดียวกันนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาฮาเฮ กับรุ่นพี่ชั้นปีที่ 1-2 ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนาน ต่อด้วยกิจกรรมภาคกลางคืน ร่วมรับประทานอาหาร มีการแสดงจากรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และกิจกรรมลุ้นรางวัล ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกและอบอุ่น

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอำลาค่าย ด้วยการแสดงความรู้สึกผ่านตัวอักษร สร้างความประทับใจทั้งอาจารย์ คณะทำงาน รุ่นพี่ และน้องๆ พร้อมมอบเกียรติบัตร ค่าย “เด็ก Like สาระ” เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาฯ เและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ทีมค่ายเด็ก Like สาระ ได้เก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำมาประมวลภาพให้ได้ชม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/1wVqr4ZkM7q7RPqhTCj7V5khlFaXZ6yqq?usp=shar

TOP