ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติโดยได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 14407 เมื่อ 7 กันยายน 2561 โดยได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โดยเป็นผลงานการประดิษฐ์โดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนายนิรุตติ์ สุขอุ่น ร่วมกับ พ. ต. อ. สิทธิชัย นันทรัตน์กุล และ ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ร่วมกันคิดค้นเครื่องช่วยฝึกเป็นปืนพกที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ และได้มีการพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ โดยได้ทำการศึกษาค่าความหนาแน่น ความแข็ง ความแข็งแรงและความทนทาน ทำให้ได้ปืนยางที่มีขนาดใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริงที่ใช้ในราชการตำรวจ ส่งผลให้การฝึกทักษะการใช้ปืนพกของนักเรียนตำรวจนั้นมีประสิทธิภาพเท่ามากยิ่งขึ้นเพราะได้วิธีการผลิตปืนยางที่มีสมบัติครบตามที่ได้กำหนด และด้วยการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องช่วยฝึกปืนและสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพารา โดยได้ปืนยางที่มีลักษณะ รูปร่าง รวมทั้งคุณสมบัติตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th/th/news/7820

TOP