ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขยายเวลางดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่) ถึงวันที่ 10 ก.พ. 62

เนื่องจากสภาพน้ำมีปัญหา สระว่ายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับสภาพน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการสระว่ายใหญ่ชั่วคราว ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดให้บริการอึกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์กีฬาและสุขภาพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 5710 ,5718

TOP