ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน จาก 11 โรงเรียน 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) เพื่อร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการต่อแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ฝึกการบัดกรี และเรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright จำนวน 2 วัน 1 คืน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นรากฐานของความสนใจในวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และสร้างผลงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมการประกวดต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและการวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆ ผู้ผ่านการเข้าค่ายทุกคนสำหรับทีมวิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญวัฒน์ ลิมปิติ และ อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ รวมถึงทีมงานพี่เลี้ยง และน้องๆ นักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 30 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำแก่น้องผู้เข้าร่วมโครงการ

จากการเข้าค่ายดังกล่าว ทางโครงการได้คัดเลือกน้องๆ เป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบน ไปเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม YECC 2019 รอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทีมที่เป็นตัวจริงได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์ ทองเพชร และเด็กชายอนันต์ทสิทธิ์ ศรีแสง จากโรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี และทีมสำรอง ได้แก่ เด็กชายภัทรพล ลักษณะ และ เด็กชายปวีณวุฒิ หาญหงส์สุข จากโรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/10SqUJZR1of3Y7mHwfArkZDNuMOVY9rAo?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP