ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 ผลงาน ในการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้

1. ฟีโอพลัส: นวัตกรรมน้ำมาริเนทเพื่อยืดอายุการเก็บเนื้อสัตว์และลดสารก่อมะเร็ง ผลงานของนางสาววราภรณ์ สมกอง และนางสาวอรรรณ พินชนะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

2. อิมัลชันฟิลเจล: นวัตกรรมใหม่ในการใช้น้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูสำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา ผลงานของนายภานุมาศ สมจิต นางสาวไหมแพร คงขำ นางสาวพิมพ์จิตรา บุญนาโค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/FoodScienceWU/?modal=admin_todo_tour

TOP