ข่าวสมัครงาน

รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์จำนวนมาก สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายที่จะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD 24 ชม.) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้

จึงขอรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์จำนวนมาก ดังนี้
1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค
2. ตำแหน่งเภสัชกร
3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
4. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

คุณสมบัติ
1. มีใบประกอบวิชาชีพ (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม)
2. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางเภสัชกรรม อย่างน้อย 2 ปี
3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและล่วงเวลา ดังนี้ เวลา 16.00 – 24.00 น. หรือ เวลา 24.00 – 08.00 น.

ค่าตอบแทน
ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด

สนใจยื่นใบสมัคร และหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3068, 0 7567 3798

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562


TOP