ข่าวการศึกษา

ผลงานศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ลงใน GLOBE Scientists' Blog

     ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ดร.ศิริวรรณ วงศ์กูล ได้รับเชิญจากโครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ให้นำเสนอผลงานวิจัยใน GLOBE Scientists' Blog เรื่อง Mosquitos - carriers of the dangerous Dengue virus บล็อคนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์ ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE จากทั่วโลกเข้ามาอ่านและอาจจะเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในบล็อก รศ.ดร.กฤษณะเดช และคณะ ได้พัฒนาโปรโตคอลยุง และ Mosquito web database ให้กับโครงการ GLOBE ประเทศไทย

     หากท่านสนใจ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ยุงได้ที่ http://www.twibl.org/mosquito และสามารถเยี่ยมชม GLOBE Scientists' Blog ได้ที่ http://blog.globe.gov/sciblog/2012/05/03/mosquitos-carriers-of-the-dangerous-dengue-virus/?replytocom=3494#respond


TOP