ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 ตั้งแต่บัดนี้-22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 http://www.mit-wu.info

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19
โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info

TOP