ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Innovation and Health Products นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและมีความพร้อมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (กำลังยื่นจดแจ้ง อย.) จัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เพื่อให้นักลงทุน Startup และผู้สนใจ ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จากสารสกัดธรรมชาติ และมีอนุภาคนาโนซึมสู่ผิวได้ดี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ในการมองหาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง มีความเสี่ยงน้อย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปผลิตเอง หรือมหาวิทยาลัยผลิตให้โดยคิดราคาตามน้ำหนักเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปจำหน่ายต่อ

สนใจติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075672927 /0884490323 หรือหมายเลขใกล้เคียง 075673575

TOP