ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกข่าวเดลินิวส์ เรื่อง"เซ็นเซอร์อัจฉริยะ" รวดเร็วแม่นยำ ตรวจสภาพน้ำทะเล-บันทึกข้อมูลสึนามิ