ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อการสอนให้แก่ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดอบรมผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe captivate 5.5 ให้กับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค

กิจกรรมในภาคใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องปฎิับัติการคอมพิวเตอร์ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทย์ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และจัดให้มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง รับรองผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม (รับจำนวนจำกัด) โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://informatics.wu.ac.th
2. สามารถจัดส่งใบสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้
1) จัดส่งโดยตรงที่ธุรการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) อีเมลใบสมัครมาที่ksirivaj@wu.ac.th
3) แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 075-672205

*** ทั้งนี้ ผลงานที่ได้หลังจากการฝึกอบรม สามารถส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการ ประกวดสื่อดิจิทัล ประจำปี 2555 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

ชมภาพการประกวดเมื่อปีที่แล้วได้จากเว็บไซต์ http://www.thaisafenet.org/activity_news.php?act=show&Id=230-.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672206-7


TOP