ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555