รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลขานุการมืออาชีพ รุ่น 3 วันที่ 28-29 มิ.ย.55