ขอเชิญเข้าร่วมการจัดแข่งขัน Aerobics & Dancercise Walailak Championship 2012 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20